ONLINE ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Ο Αιτώ συμφωνεί:

 1. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπορία και την πώληση σε λιανική βάση των προϊόντων της Εταιρείας σε όλα τα καταστήματα και ιστοσελίδες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία και ανήκουν στον αιτούντα..
  1. Πληρώσει τα προϊόντα της Εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας – λεπτομέρειες διατίθενται από το  info@drcolourchip.gr.
  2. Να μην πωλούν τα προϊόντα της Εταιρείας στο Διαδίκτυο χωρίς ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας.
  3. Να μην πωλούν κανένα από τα προϊόντα μας σε eBay, Amazon ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο site..
  4. Να μην μεταφορτώσει τα προϊόντα της Εταιρείας εκτός της Ελλάδος.
  5. Όλοι οι κατάλογοι αποθεμάτωνών  θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και εγκεκριμένοι απο την Dent master καθώς δεν πρέπει να μεταβιβάζονται σε τρίτους..

2. Πολιτική Επιστροφών:

Όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και δεν υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή. Τα σφάλματα καταχώρησης ή αποστολής πρέπει να προσδιορίζονται και να ζητούνται εντός 24 ωρών από την παραλαβή της αποστολής, επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας. Όλες οι επιστροφές πρέπει να έχουν τον αριθμό αδείας επιστροφής εμπορεύματος σαφώς προσδιορισμένο στη συσκευασία ή η αποστολή θα απορριφθεί. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε νέα, πωλούμενη κατάσταση ή το προϊόν θα επιστραφεί στον αιτούντα ως απαράδεκτη επιστροφή.

3. Όροι:

Η συμφωνία αυτή δεν ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή διάρκεια και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος για οποιονδήποτε λόγο. Η καταγγελία δεν θίγει (1) τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους στα οφειλόμενα ποσά ή τα οποία καθίστανται οφειλόμενα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και (2) οι όροι της ρήτρας 1 για οποιοδήποτε απόθεμα που κατέχει ο αιτών.

 1. Κατά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Αιτών θα διακόψει αμέσως τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, των ετικετών, των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων διαφημιστικών υλικών της Εταιρείας και θα αφαιρέσει όλα τα σήματα και τις ενδείξεις που σχετίζονται με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν το πράξει, η ίδια η Εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει τα εν λόγω αντικείμενα με έξοδα του αιτούντος.
 2. Κατά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναγοράσει τα προϊόντα της Εταιρείας που κατέχονται και διατίθενται προς πώληση από τους Αιτούντες στις τιμές που αρχικά χρεώθηκαν στον Αιτούντα με τις παρακρατήσεις των οφειλόμενων χρημάτων με την παρούσα συμφωνία. Όλα τα προϊόντα που δεν επαναγοράστηκαν από την Εταιρεία θα είναι στη διάθεση του Αιτούντος προς πώληση κατά τη διάρκεια της κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο περιορισμός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο (α) θα αναβληθεί για περίοδο 6 μηνών από τη λήξη της παρούσας συμφωνίας. Οι όροι της ρήτρας 1 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για οποιοδήποτε τέτοιο απόθεμα που θα πωληθεί από τον αιτούντα

4. Απόθεμα:

Όλα τα αποθέματα και τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Dent Master έως ότου πληρωθούν πλήρως από τον υπογράφοντα

5. Κανονιστικο Δίκαιο:

Η συμφωνία αυτή διέπεται απο Ελληνικό Δίκαιο.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ INTERNET

Στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για την προστασία των εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Λιανικής από τις εισαγωγές απο “γκρίζων αγορών” και τα παραποιημένα προϊόντα, η Dr. ColourChip Ελλάδος έχει δημιουργήσει μια διαπίστευση  Εξουσιοδοτημένου Λιανικού  Εταίρου. Η διαπίστευση αυτή θα απονεμηθεί στους εταίρους που θα καταδεικνύουν την ικανότητα επαγγελματικής εκπροσώπησης των προϊόντων της Dent Master, τόσο από άποψη τεχνικής γνώσης όσο και μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικών εκστρατειών, σε οθόνες καταστημάτων, POS και παρουσία στο διαδίκτυο. Η διαπίστευση θα παρέχει επίσης εμπιστοσύνη στους καταναλωτές ότι αγοράζουν προϊόντα από καταστήματα λιανικής πώλησης που προσφέρουν εγγυήση ατασκευαστή και υποστήριξη μετά την πώληση.

 • Η άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη των πολιτικών και διαδικασιών της Ευρωζώνης για τα εμπορικά σήματα, όπως αναφέρονται στη Συμφωνία Πώλησης Όρων και Προϋποθέσεων της Ευρωζώνης που ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς.
 • Δεν δικαιούστε ανά πάσα στιγμή ή σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε το εμπορικό σήμα Dr. Colorchip ή οποιαδήποτε άλλη λέξη παρόμοια με τις μάρκες μας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα Pay-per-click.
 • Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά κατά την κρίση των Μάρκων της Ευρωζώνης και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, συμφωνείτε να καταργήσετε όλα τα προϊόντα του Dr. ColourChip Ελλάδος από τους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση. Η κοινοποίηση μπορεί να έχει τη μορφή επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προφορικής επικοινωνίας από έναν υπάλληλο της εταιρείας. Η ανάκληση δικαιωμάτων προωθήσεων μέσω Διαδικτύου δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα στοιχεία της Συμφωνίας Πρότυπων Προδιαγραφών. Εάν η συμφωνία πώλησης λιανικής πώλησης τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια πώλησης στο διαδίκτυο ακυρώνεται αυτόματα.

Aναγνώριση:

Τα ανωτέρω μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

[outofthebox dir=”/Eurozone Brands team folder/Trade Website/Dr. Colourchip” mode=”files” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|customer|shop_manager|wpseo_manager|wpseo_editor|wwlc_unapproved|wwlc_unmoderated|wwlc_rejected|wwlc_inactive|wholesale_customer|lkq|guest” showbreadcrumb=”0″]

Όνομα  
Επώνυμο  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Πείτε μας περισσότερα   
Συννημένα    Attach files

Each of your file(s) can be up to 20MB in size.