Η Jaguar έχει έναν κύριο χώρο για τον κωδικό χρώματος, ελέγξτε το μασπιέ της πόρτας του συνοδηγού ή την πλάτη της πόρτας του οδηγού (εκεί οπού η πόρτα συνδέεται με το αμάξωμα). Αν δεν μπορείτε να το βρείτε εκεί, τότε ελέγξτε κάτω από το καπό.

Ο κωδικός χρώματος Jaguar είναι συνήθως 3 ψηφία και είναι μετά από τη λέξη PAINT, μπορεί επίσης να είναι και ένας συνδυασμός γράμματος / αριθμού.