Η Mazda δεν έχει τον κωδικό χρώματος επάνω στο όχημα, αν γνωρίζετε το όνομα του χρώματος ή σας την ημερομηνία έκδοσης αδείας του αυτοκινήτου, θα μπορέσουμε να αναμίξουμε το χρώμα σας.

Ίσως να μπορέσετε να βρείτε τον κωδικό στην πρώτη σελίδα του βιβλίου συντήρησης του οχήματος με την ένδειξη “color code”.