Ο κωδικός χρώματος της Mercedes βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού σε ένα μαύρο αυτοκόλλητο.

Ο κωδικός χρώματος της Mercedes έχει συνήθως μήκος 3 ή 4 ψηφίων, αλλά μπορεί επίσης να είναι και συνδυασμός γράμματος / αριθμού.