Οι κωδικοί χρώματος της Mini μπορούν να εντοπισθούν συνήθως όταν ανασηκώνετε το καπό, πάνω από τον θόλο του μπροστινού τροχού του οδηγού.

Ο κωδικός Mini είναι συνήθως 3 ή 4 ψηφίων, αλλά μπορεί επίσης να είναι και συνδυασμός γράμματος / αριθμού. Θα παρατηρήσετε επίσης και το όνομα χρώματος.