Οι κωδικοί χρώματος της Mitsubishi βρίσκονται κάτω από το καπό στο διάφραγμα χώρου καμπίνας –κινητήρα (στο πίσω μέρος της θέσης του κινητήρα).

Ο κωδικός της Mitsubishi έχει συνήθως μήκος 3 ή 4 ψηφίων, αλλά μπορεί επίσης να είναι και συνδυασμός γράμματος / αριθμού.