Αυτή η Πολιτική ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του Δικτυακού Τόπου και του κατόχου καιπαρόχου αυτής της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή Συστημάτων σε αυτήν..

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Στην παρούσα Πολιτική οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 • Λογαριασμός – Σημαίνει συλλογικά τα προσωπικά στοιχεία, τις πληροφορίες πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για την πρόσβαση σε υλικό ή / και οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνιών στον ιστότοπο.
 • Περιεχόμενο – – Σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτού του ιστότοπου.
 • Cookie – Σημαίνει ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από  όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα αυτής της τοποθεσίας Web. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και να αναλύουμε τις συνήθειες περιήγησής τους στο Web Site. Όπου παρέχονται εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση του καλαθιού αγορών σας. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στη ρήτρα 10 και στο Παράρτημα 1 της παρούσας Πολιτικής.
 • Δεδομένα – Σημαίνει συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλετε στον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά, τα στοιχεία του λογαριασμού και τις πληροφορίες που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποια από τις υπηρεσίες ή τα συστήματα μας.
 • Υπηρεσία – Σημαίνει συλλογικά οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές διευκολύνσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που καθιστούντε διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον
 • Σύστημα – Σημαίνει κάθε ηλεκτρονική υποδομή επικοινωνιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Χρήστης / Χρήστες – Αναφέρεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση  στον Ιστότοπο και δεν εργάζεται για την Dent Master ΕΠΕ και ενεργεί γι’ αυτή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Ιστότοπος – Σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (http://www.drcolourchip.gr) και οποιουσδήποτε υποτομείς αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

2. Δεδομένα που Συλλέγονται

Χωρίς περιορισμό, μπορεί να συλλεχθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα:

 • 2.1 – Όνομα
 • 2.2 – Ημερομηνία γέννησης
 • 2.3 – Φύλλο
 • 2.4 – Τίτλος Εργασίας
 • 2.5 – Επάγγελμα
 • 2.6 – Στοιχεία Επικοινωνίας όπως διεύθυνησ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμοί τηλεφώνων
 • 2.7 – Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κωδικός, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα;
 • 2.8 – Οικονομικές Πληροφορίες όπως λογαριασμοί Πιστωτικών / Χρεωστικών καρτών;
 • 2.9 – IP διευθύνσεις (συλλέγονται αυτόματα);
 • 2.10 – Τύπος Προγραμματος Περιήγησης και έκδοση (συλλέγεται αυτόματα);
 • 2.11 – Λειτουργικό σύστημα(συλλέγεται αυτόματα);
 • 2.12 – Μια λίστα με τα URLs που αρχίζουν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (συλλέγεται αυτόματα);
 • 2.13 – Πληροφορίες Cookies (δες ρήτρα 10 παρακάτω).

3. Χρήση Δεδομένων

 • 3.1 – Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε θα διατηρούνται για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που παρέχονται στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε μέσω οποιουδήποτε Συστήματος Επικοινωνιών που μπορούμε να παρέχουμε μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως και 6 μηνών.
 • 3.2 – Εκτός και αν είμαστε υποχρεωμένοι ή επιτρέπει από το νόμο για κάτι τέτοιο και με την επιφύλαξη της ρήτρας 4, τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Αυτό περιλαμβάνει τις θυγατρικές μας ή / και άλλες εταιρείες της ομάδας μας.
 • 3.3 – Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, βλ. Παράγραφο 9 παρακάτω.
 • 3.4 – Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
 • 3.4.1 – Εσωτερική τήρηση των αρχείων;
 • 3.4.2 – Βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας;
 • 3.4.3 – Διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφημιστικού υλικού που μπορεί να σας ενδιαφέρει.;
 • 3.4.4 – Επικοινωνία για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ ή ταχυδρομείο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωσης του ιστότοπου.

4. Ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτου μέρους

Η Dent Master μπορεί, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλων μερών για την αντιμετώπιση θεμάτων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τον χειρισμό των πληρωμών, την παράδοση αγορασμένων αντικειμένων, τις εγκαταστάσεις μηχανών αναζήτησης, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε Δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα εν λόγω μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από αυτά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούνται από την Dent Master. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, οποιαδήποτε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με τον περί Προστασίας Δεδομένων Νόμο του 1998.

5. Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου επιχειρήσης

 • 5.1 – H Dent Master ενδέχεται κατά καιρούς να επεκτείνει ή να περιορίζει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ορισμένων τμημάτων ή τη μεταβίβαση ελέγχου ορισμένων τμημάτων σε άλλα μέρη. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες θα μεταφερθούν μαζί με αυτή τη διαίρεση και εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης ή ο νέος ελεγκτής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, θα χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό σας παρέχεται.
 • 5.2 – Σε περίπτωση που τυχόν δεδομένα πουυποβάλλονται από χρήστες θα μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο ωστε , θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων και θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Όταν έρθετε σε επαφή, θα σας δοθεί η επιλογή να διαγράψετε ή να παρακρατήσετε τα δεδομένα σας από τον νέο ιδιοκτήτη ή ελεγκτή.

6. Έλεγχος της πρόσβασης στα δεδομένα σας

 • 6.1 – Όπου απαιτείται να υποβάλετε Δεδομένα, θα σας δοθούν επιλογές για να περιορίσετε τη χρήση αυτών των Δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής::
 • 6.1.1 – Χρήση δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ; κα;
 • 6.1.2 – Κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.

7. Το δικαίωμά σας να αποκλείσετε πληροφορίες

 • 7.1 – Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας χωρίς να παρέχετε καθόλου δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με το Λογαριασμό ή άλλα Δεδομένα.
 • 7.2 – Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των Cookies από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 10.4 παρακάτω.

8. Πρόσβαση στα δεδομένα σας

 • 8.1 – Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για να δείτε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα. Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τα δεδομένα σας εάν αλλάξετε τις συνθήκες σας. Επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ μπορεί επίσης να αποθηκευτούν και μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
 • 8.2 – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων με την πληρωμή κάποιας σχετικά μικρής αμοιβής.

9. Ασφάλεια

 • 9.1 – Η ασφάλεια των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για τα σήματα της Ευρωζώνης και για την προστασία των δεδομένων σας έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται ηλεκτρονικά.

10. Cookies

 • 10.1 – Η Dent Master ενδέχεται να θέτει και να έχει πρόσβαση στα Cookies στον υπολογιστή σας. Τα cookies που μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας περιγράφονται λεπτομερώς στο Πρόγραμμα 1 της παρούσας Πολιτικής.
 • 10.2 – Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συχνά περιέχει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό και είναι προσβάσιμο μόνο από τον ιστότοπο που το έβαλε εκεί και όχι από άλλους ιστότοπους.
 • 10.3 – Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies, ωστόσο ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πιο γρήγορα.
 • 10.4 – Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του ιστού σας. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δέχεται Cookies, αλλά αυτό μπορεί να τροποποιηθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των Cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

11. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ίσως κρίνουμε απαραίτητο από καιρό σε καιρό ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στον ιστότοπο και θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές.